15.9.14

This old cabinet

Is sailing around the livingroom.
Tämä vanha astiakaappi seilaa pitkin olkkaria.
It's been in every corner and somehow it just doesn't seem to fit. It belonged to my grandmother and it's very dear to me, so I wouldn't want to give it up!
Se on käynyt jokaisessa kulmassa eikä vaan oikein sovi mihinkään. Tämä kuului isoäidilleni ja on siksi minulle tärkeä, joten luopua en tästä haluaisi!
We have painted the cabinet white, and now I'm thinking about sanding it to bring it back to it's original, natural wooden tone.
Olemme maalanneet kaapin valkoiseksi, ja nyt mietin sen hiomista saadakseni sen takaisin alkuperäiseen, puun luonnolliseen väriin.
Well, it does create a cosy corner with lanterns and candlelight now, when the evenings are getting darker.
No, kyllähän tästä ihan kotoisa nurkka tulee lyhdyillä ja kynttilöillä nyt, kun illat pimenevät.


8.9.14

A pair of boyfriends

Boyfriend jeans, that is. As I value comfort the most in my everyday clothing, this pair of jeans was a great find for 15 euros at H&M sale.
Boyfriend farkut, siis. Koska arkivaatteissa arvostan eniten mukavuutta, nämä farkut olivat huippulöytö H&M:n alesta 15 eurolla.
Not the most feminine piece of clothing, being baggy and all, but boy are they comfortable! Perfect substitute for college pants, plus that I can actually leave the house wearing these.
Ei ehkä kaikkein naisellisin vaatekappale, kun ovat tällaset roikkuvat, mutta kylläpä ovat mukavat! Täydellinen korvaaja verkkareille, ja lisäksi nämä päällä kehtaa poistua kotoakin.
And when I do leave the house, I probably should head for the hairdresser's. Check out those ROOTS.
Ja kun sitten lähden kotoa, niin pitäisi varmaan suunnata kampaajalle. Melkoinen JUURIKASVU.

30.8.14

Our kitchen

Even though I love our kitchen, I haven't posted any photos of it; mostly because it needs some finishing touches still (a lot, actually) and also because it's always a mess!
Vaikka keittiömme on minusta ihana, en ole julkaissut siitä kuvia; lähinnä, koska se kaipaa vielä viimeistelyä (paljonkin, itse asiassa) ja myös siksi, että siellä on aina kaaos!
It's an Ikea Lidingö - kitchen in white with black appliances and black laminate counter top. Now, after a year of cleaning this kitchen, I probably wouldn't choose this type of counter top - it's a nightmare to keep clean! But, it looks nice.
Keittiö on Ikean Lidingö valkoisena mustilla kodinkoneilla ja mustalla laminaattitasolla. Nyt, siivottuani tätä keittiötä vuoden, en ehkä valitsisi tällaista tasoa - se on ihan tuskaa pitää puhtaana! Mutta, näyttäähän tuo kivalta.
Bottom drawers and countertop run in an L-shape on two walls. Top cabinets we have only a few.
Alalaatikostot ja työtaso kulkevat L-muodossa kahdella seinällä. Yläkaappeja on vain pari.
Some smaller items that are used every day are stored in baskets on the countertop.
Päivittäin tarvittavia pikkutavaroita säilötään koreissa työtasolla.
Fridge and freezers are integrated.
Jääkaappi ja pakastin ovat integroituja.
One wall is completely empty and just screaming at me to do something with it. I'm dreaming of covering it brick tiles and placing a black glass door cabinet right at the middle.
Yksi seinä on ihan tyhjä ja suorastaan huutaa minua tekemään jotain. Haaveilen tiililaatoista tuolle seinälle ja mustasta vitriinistä keskelle seinää. 
What do you think of a brick wall? A timeless solution or so last season?
Mitä olette mieltä tiiliseinästä? Ajaton vaihtoehto ja tosiaan menneen kauden juttuja?
 

sharing is caring

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...